20.3.2015 o 17:00 hod. bola výročná schôdza zhromaždenia

Prítomných na zhromaždení spolu s tými čo poslali splnomocnenie tvorilo 52,04 % hlasov spoločenstva.
1 hlas = predstavuje podiel výmery urbaru : 100 m2  /+49 m2,- 50 m2/ viď schválené Stanovy pozemkového spoločenstva čl.VI. odsek 4.3. zo dňa 31.1.2014.- v časti Dokumenty

Aktuálne správy o činnosti za rok 2014, správa DR za rok 2014, uznesenie zo zhromaždenia a aktuálny zoznam vlastníkov žívých aj mŕtvych sú pripnuté v Prez_listina_2015 v časti Dokumenty tejto www.stranky.

Evidovali sme k 20.3.2015 : 104 mŕtvych členov, 239 žijúcich členov a SPF, spolu 344 vlastníkov podielov urbárskych pozemkov v Trenčianskej Teplej.

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.