Výplata podielov na zisku – dividend – za rok 2014

Dividendy si boli osobne prevziať členovia urbaru v sume 4492 eur.
Poštou boli dividendy zaslané členom urbáru vrátane poštovného v sume 1503,90 eur.
Celkom bolo na dividendy použitých 5995,90 eur.

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.