Dokumenty zo zhromaždenia konaného 11.3.2016

Spravy o činnosti prednesené na zhromaždení sú prístupné v časti Dokumenty.

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.