17.3.2017 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie nášho spoločenstva

Správy a ďalšie písomnosti zo zhromaždenia konaného 17.3.2017
najdete na stránke v časti Dokumenty

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.