Dividendy za rok 2016

Vyplácanie dividend za rok 2016 podľa uznesenia zo zhromaždenia
konaného dňa 17.3.2017 /výška dividend 20 eur za 100 podielov t.j. 2202,86m2/
bolo uskutočnené v zasadačke Obecného úradu v dňoch
15.6. 2017 a 29.6.2017 od 15:00 do 17:00 hod.

 

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.