Organizácia

Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá:

Výbor:
Predseda výboru:      RNDr. Zuzana Sklenárová
Podpredseda       :      neobsadené
Hospodár             :      Bc. Anton Hošták
Lesná stráž          :      Jaroslav Moravčík
Členovia výboru :   JUDr. Milan  Látal, p. Pavol Rýdzi, p.Jaroslav Belko, p. Jozef Gabriš

Dozorná rada:
Predseda dozornej rady:     Ing. Jozef Holý
Členovia dozornej rady  :   Ing. Jozef Kubaščík, Ing. Anna Bážová

Odborný lesný hospodár:     Ľubomír Mrocek
Účtovníctvo                      :     Ing. Anna Bážová