Organizácia

Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá:

 • Výbor:

  Predseda výboru: Ing. Ján Masár
  Podpredseda:        Ing. Dominik Gallo
  Hospodár:             Ing. Martin Kyjac
  Lesná stráž:
  Členovia výboru: Ing. Pavol Masár, p. Ján Homola, p. Branislav Kučera,
  p. Vladimír Samák

 • Dozorná rada:

  Predseda dozornej rady: Ing. Peter Bukovčák
  Členovia dozornej rady:  Ing. Roman Smolka, p. Ján Valko

 • Odborný lesný hospodár

  Ľubomír Mrocek

 • Účtovníctvo

  Ing. Anna Bážová