Opäť výborová brigáda

Táto galéria obsahuje 3 fotografie.

Dňa 20.10. 2018 sa konala ďalšia brigáda v poraste 300a 1. Vyžínalo sa v nej a vysádzali sa sadenice smrekovca.  

Viac galérií | Zanechať komentár

Výborová brigáda

Dňa 29.9. 2018 výbor urbárnikov sa rozhodol, že pôjde na brigádu vyčistiť rúbaň
od malinčia a nežiadúcich drevín.

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Výplata dividend členom Združenia urbárnikov Trenčianska Teplá

Vedenie Združenia urbárnikov Trenčianska Teplá oznamuje svojim
členom, že v dňoch 19. júla 2018 a 1. augusta 2018 v čase od 16:00 hod.
do 18:00 hod. budú v zasadačke Obecného úradu vyplácané dividendy za rok
2017. Podieľníci, ktorí po dividendy prídu, nech si zo sebou prinesú
občiansky preukaz.
V prípade, že majú záujem pre nasledujúce obdobia o vyplácanie dividend
cez osobný účet v banke, nech zo sebou prinesú číslo tohto účtu.

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Žiadosti o palivové drevo 2018

Výbor združenia PS v Trenčianskej Teplej oznamuje svojim členom, že záujemcovia o palivové drevo sa môžu prihlásiť u Ing. Jána Masára na adrese Žilinská 648/52.

  • Záujemcovia o samovýrobu palivového dreva v termíne do 30. apríla 2018
  • Záujemcovia o dovoz palivového dreva do domácnosti v termíne do 31. mája 2018
Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Informačný deň ZU PS Trenčianska Teplá dňa 9.3.2018 v zasadačke OU

Pozývame členov urbáru dňa 9.3.2018 od 16:00 do 18:00 hod. do zasadačky obecného úradu na informačný deň, kde bude možnosť nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia nášho spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 §21 odsek (2).

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Výročné zhromaždenie 2018 bude dňa 16.3.2018 o 17:00 hod.

Dňa 16.3.2018 v piatok o 17:00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej sa uskutoční valné zhromaždenie Združenia urbárnikov, pozemkového spoločenstva v Trenčianskej Teplej s nasledovným programom:
Otvorenie
Voľba komisií
Správa o činnosti združenia za rok 2017
Správa OLH za rok 2017
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017
Návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2018
Správa dozornej rady
Ukončenie volebného obdobia. Voľby členov výboru a DR na nasledujúce 4-ročné obdobie
Uznesenie
Záver

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Dividendy za rok 2016

Vyplácanie dividend za rok 2016 podľa uznesenia zo zhromaždenia
konaného dňa 17.3.2017 /výška dividend 20 eur za 100 podielov t.j. 2202,86m2/
bolo uskutočnené v zasadačke Obecného úradu v dňoch
15.6. 2017 a 29.6.2017 od 15:00 do 17:00 hod.

 

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

17.3.2017 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie nášho spoločenstva

Správy a ďalšie písomnosti zo zhromaždenia konaného 17.3.2017
najdete na stránke v časti Dokumenty

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Sadenie stromčekov

Dňa 28. a 29. 10. 2016 sa uskutočnilo sadenie stromčekov (umelé zalesňovanie) v lokalite Vlkaňová. Bolo vysadených 1000ks sadeníc duba a 200ks sadeníc červeného smreka.

stromky

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Vyplácanie dividend za rok 2015 !!

Po dodatočnom odhlasovaní výšky vyplatenia podielov na zisku 20 eur/2202,68 m2
sa budú tieto vyplácať dňa :

18. augusta od 15.00 – do 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu Trenčianska Teplá

a potom tiež 25. augusta detto

podľa pravidiel uvedených v čl.X časti 2) Zmluvy združenia urbárnikov
pozemkového  spoločenstva Trenčianska Teplá schválenej dňa 31.1.2014

 

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár