Archív kategorií: Všeobecné

Dividendy za rok 2016

Vyplácanie dividend za rok 2016 podľa uznesenia zo zhromaždenia konaného dňa 17.3.2017 /výška dividend 20 eur za 100 podielov t.j. 2202,86m2/ bolo uskutočnené v zasadačke Obecného úradu v dňoch 15.6. 2017 a 29.6.2017 od 15:00 do 17:00 hod.  

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

17.3.2017 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie nášho spoločenstva

Správy a ďalšie písomnosti zo zhromaždenia konaného 17.3.2017 najdete na stránke v časti Dokumenty

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Sadenie stromčekov

Dňa 28. a 29. 10. 2016 sa uskutočnilo sadenie stromčekov (umelé zalesňovanie) v lokalite Vlkaňová. Bolo vysadených 1000ks sadeníc duba a 200ks sadeníc červeného smreka.

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Vyplácanie dividend za rok 2015 !!

Po dodatočnom odhlasovaní výšky vyplatenia podielov na zisku 20 eur/2202,68 m2 sa budú tieto vyplácať dňa : 18. augusta od 15.00 – do 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu Trenčianska Teplá a potom tiež 25. augusta detto podľa pravidiel uvedených … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Dokumenty zo zhromaždenia konaného 11.3.2016

Spravy o činnosti prednesené na zhromaždení sú prístupné v časti Dokumenty.

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

VALNÉ ROČNÉ ZHROMAŽDENIE V ROKU 2016

Dňa 11.3.2016 o 17:00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej sa bude konať valné zhromaždenie s nasledovným programom : Otvorenie Voľba komisií Správa o činnosti združenia za rok 2015 Správa OLH za rok 2015 Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015 … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Výplata podielov na zisku – dividend – za rok 2014

Dividendy si boli osobne prevziať členovia urbaru v sume 4492 eur. Poštou boli dividendy zaslané členom urbáru vrátane poštovného v sume 1503,90 eur. Celkom bolo na dividendy použitých 5995,90 eur.

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

20.3.2015 o 17:00 hod. bola výročná schôdza zhromaždenia

Prítomných na zhromaždení spolu s tými čo poslali splnomocnenie tvorilo 52,04 % hlasov spoločenstva. 1 hlas = predstavuje podiel výmery urbaru : 100 m2  /+49 m2,- 50 m2/ viď schválené Stanovy pozemkového spoločenstva čl.VI. odsek 4.3. zo dňa 31.1.2014.- v … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

PODIELY NA PREDAJ

V zmysle §9 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách  a podľa článku VIII. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti Združenia urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá môžu členovia spoločenstva prevádzať svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár